Podmínky použití | Czech.Lamareschale.org

Podmínky použití

Podmínky použití

Poslední úprava: 02.12.2015

Vítejte na 99bitcoins.com (dále jen „Webové stránky“).

 1. Webové stránky jsou poskytovány výhradně pro informační účely a neměly by být používány jako podklad pro jakékoli investice nebo jiný účel.
 2. load...
 3. Termíny „my“, „nás“, „naše“ a „99bc“ odkazují na pana Ofir Beigel, od 5 Becalela st, Ramat Gan, Izrael, provozovatelům na WEB nebo komukoli na jejich jménem. Výraz „vy“ se vztahuje k zákazníkovi návštěvě webové stránky, což přispívá obsahu na webových stránkách nebo jedná jiným způsobem ve spojení s webové stránky.
 4. Webové stránky jsou Vám nabídnuty pod podmínkou ihned po přijetí beze změny některého a všechny tyto podmínky, a oznámení je uvedeno níže (souhrnně „smluvní podmínky“). Svým přístupem nebo pomocí webové stránky jakýmkoli způsobem, budete souhlasit s tím být vázán těmito podmínkami. Přečtěte si pečlivě tyto podmínky. Pokud nechcete přijmout všechny těchto podmínek, nepoužívejte prosím tyto webové stránky.
 5. load...
 6. Doporučujeme vám zkontrolovat tyto podmínky v pravidelných intervalech, aby zjistili, jestli jsem byl aktualizován. Vyhrazujeme si právo kdykoli podle svého uvážení, měnit nebo jinak upravovat tyto Podmínky bez předchozího upozornění, a váš pokračující přístup nebo používání webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s aktualizovanými nebo změněných podmínek. 

Používání této webové stránky

 1. Můžete používat webové stránky výhradně pro soukromé a osobní účely. Nesmíte použít webové stránky nebo některý z jeho obsahu ke komerčním účelům.
 2. Ty musí být alespoň 18 let, jak používat naše webové stránky. Používáním našich webových stránek a tím, že souhlasí s těmito podmínkami používání, se zaručujete, že jste starší 18 let.
 3. load...
 4. Naše webové stránky používá cookies. Používáním našich webových stránek a souhlasíte s těmito podmínkami používání, souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s těmito podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Uživatelský obsah

 1. Webové stránky umožňuje uživatelům odesílat a psát komentáře a obsah v různých místech ( „obsah“). Přebíráte výhradní odpovědnost za obsah a za následky vyvěšením.
 2. Obsah odeslaný uživateli neodráží pohledy na webových stránkách. Publikování obsahu nezaručuje její platnost, spolehlivost, přesnost, zákonnost nebo to jsou up-to-date. 

Zakázané AKTIVITY

 1. Jakýkoliv obsah a informace na webových stránkách jakéhokoliv druhu (včetně, ale bez omezení, data, texty, fotografie, grafika, video, atd) jsou vlastnictvím nás. Souhlasíte, že nebudete jinak upravovat kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět, prodávat, re-sell nebo dělat jakékoliv jiné využití kromě soukromého čtení. Dále se dohodly, že nebudou:
 • Používat webové stránky nebo jejího obsahu pro obchodní účely;
 • Přístup, monitorování nebo kopírování jakéhokoliv obsahu nebo informace z webových stránek pomocí libovolného robot, spider, škrabky nebo jiné automatizovanými prostředky nebo jakékoliv manuální proces k jakémukoliv účelu bez našeho výslovného písemného souhlasu;
 • „Frame“, „zrcadlo“ či jinak začlenit jakoukoliv část webových stránek do jiných webových stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 • Zmenšit nebo porušují vlastnická práva nás nebo někoho jiného, ​​včetně ale bez omezení autorských práv a ochranných známek;
 • Přidat libovolný obsah vytváří riziko pro člověka bezpečnost, soukromí, bezpečnost nebo zdraví;
 • Přidat libovolný obsah identifikace další osoby bez získání jejich souhlasu se zveřejněním svých osobních údajů, nebo týkající se dětí a mladistvých, jejich identifikace, jejich osobní údaje nebo jejich adresu a kontaktní údaje;
 • Přidat libovolný obsah, který je protiprávní, pomlouvačné, urážlivé nebo napadne soukromí ostatních;
 • Přidat libovolný obsah, který je který je obtěžující, urážlivé, výhružné nebo vulgární;
 • Přidat libovolný obsah, který se vyznačuje tím, že podněcuje nebo rasismus nebo neoprávněně diskriminuje na základě rasy, původu, etnického původu, národnosti, náboženského vyznání, pohlaví, zaměstnání, sexuální orientace, nemoci, fyzického nebo mentálního postižení, víry, politického názoru nebo sociálně ekonomická třída;
 • Přidat libovolný obsah, který je podněcující k jednání, které by bylo považováno za trestný čin, nebo vede k občanskoprávní odpovědnosti nebo jiné soudní řízení;
 • Přidat libovolný obsah, který je to, že podporuje pyramidová schémata, řetězové dopisy nebo rušivých komerčních zpráv či reklamy, nebo cokoliv jiného v rozporu se zákonem nebo na základě těchto Podmínek;
 • Přidat libovolný obsah, který je obsahuje, propagační politických kampaní, reklama, soutěže, Raffles nebo obtěžujícího;
 • Přidat libovolný obsah, který obsahuje viry, poškozené údaje ani jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní souborů;
 • Přidejte jakéhokoli Obsahu, který lživě uvádí nebo naznačuje, že takový obsah je podporován nebo schválen námi.
 • Přidat libovolný obsah, který je podle našeho vlastního uvážení (a) porušuje předchozí podsekce v tomto dokumentu, (b) je problematický, (c), který omezuje či zabraňuje jakoukoli další osobu z používání, nebo se těší na webové stránky, nebo (d), která nám může vystavit naše pobočky, uživatelů nebo kdokoli souvisí s námi by došlo k poškození nebo odpovědnosti jakéhokoli druhu.
 1. Neneseme žádnou odpovědnost a nenese žádnou zodpovědnost za obsah vyslán, uložené nebo nahrané vám nebo jakékoli jiné třetí straně, a rovněž za ztrátu nebo poškození k nim, ani nejsme odpovědni za jakékoliv chyby, pomluvy, urážky, pomluvy, opomenutí, lži, obscénnosti, pornografii, vulgární výrazy nebo jakýkoliv jiný závadný obsah jakéhokoli druhu se můžete setkat.
 2. Jako poskytovatel této webové stránky, nejsme odpovědni za jakákoli prohlášení, prohlášení nebo obsahu poskytovaných svým uživatelům na webových stránkách. I když nemáme žádnou povinnost plátno, upravit nebo sledovat některý z obsahu posta nebo distribuovány prostřednictvím webových stránek, jsme si vyhrazuje právo, a mít absolutní diskrétnost, zkoumat obsah před nebo po jeho zveřejnění zabránit zveřejnění nevhodné nebo jinak neadekvátní nebo chybný obsah, nebo odstranit takový obsah po jeho vyhlášení, jak můžeme vidět fit (i když takový obsah neporušuje tyto podmínky). Zatím jsme se normálně nepoužívají naše právo monitorovat obsah a to pouze v ojedinělých případech.
 3. Vyhrazujeme si našeho vlastního uvážení určit, který obsah bude zveřejněn, trvání vyhlášení, jeho umístění, projektu a jakákoli jiná záležitost týkající se zveřejňování obsahu v rámci webové stránky. Nemůžeme zaručit, že veškerý obsah bude zveřejněn, obecně nebo pro jakoukoliv omezenou dobu.
 4. Pokud jste si vědomi porušení buď vaší značce nebo naší značce váš obsah nebo některý z vašich práv, dejte nám prosím vědět, že nás e-mailem na adrese.
 5. Jakékoliv použití webových stránek v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Podmínky a může mít za následek mimo jiné, ukončení nebo pozastavení vašich práv k použití webové stránky nebo na ní reagovat.

PODPORA PRO SERVICESAND RESTIRCTED SLUŽBY

 1. Ponecháváme naše právo obrátit jakoukoliv část nebo službu v rámci webových stránek na placenou službu, a tím omezit přístup k určitým oblastem webových stránek, pokud určitý poplatek (podrobně na webových stránkách) je věnována nás.
 2. Dále si vyhrazujeme právo omezit přístup do jiných oblastí webové stránky nebo celé webové stránky, na základě vlastního uvážení.

Autorské právo a duševní vlastnictví

 1. Všechna práva duševního vlastnictví a na webových stránkách, včetně všech článků, textu, grafiky a všechny ostatní práce, jako jsou autorská práva, ochranné známky, atd buď výhradním vlastnictvím náš nebo osobou oprávněnou k nám. Webové stránky je chráněn mimo jiné tím, že izraelské autorského zákona z roku 2007, nebo podle předpisů stanovených jakoukoliv jinou příslušnými právními předpisy, v Izraeli i v zahraničí.
 2. Kopírování, distribuci, veřejné zobrazení, které nabízejí veřejnosti, přenášení veřejnosti, úpravy, přizpůsobení, zpracování, vytvářet odvozená díla, prodej, leasing nebo používání jiným způsobem, s výjimkou pro soukromé přezkumu jakékoliv části webové stránky, žádným způsobem nebo prostředky bez předchozího písemného souhlasu je přísně zakázáno.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY

 1. Obsah webových stránek, a všechny související informace, produkty a služby zveřejněny na internetových stránkách mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Nemáme záruku za správnost těchto látek a zříkají jakoukoliv zodpovědnost za chyby nebo jiné NEPŘESNOSTI týkající se informací a popisy zobrazeny na webových stránkách. Takové chyby a opomenutí jsou vlastní JAKÉKOLIV SERVICE se sídlem ve Společenství, která působí na sloupech uživatelů a na základě informací poskytnutých nich. Tyto webové stránky jsou nabízeny na bázi „JAK JE“ jednotlivých skupin a není určen pro vás pro jakýkoli účel Kromě OSOBNÍ GENERAL ČTENÍ (zvláště ne jako základ pro jakoukoli investici, Bitcoin nebo v jakékoliv jiné technologie, nebo kód zboží, které jsou podrobně ZDE UVEDENÁ ).
 2. WE nezaručují o vhodnosti výše zmíněných informací, obsahu, DAT, produktů a služeb uvedené na webové stránce za libovolným účelem, a zahrnutí nebo nabízení všechny výrobky nebo služby na webové stránce nepředstavuje žádný souhlas ani doporučení těchto výrobků nebo SLUŽBY u nás. ALL Ty jsou poskytovány „JAK JSOU“ A „JAK JE K DISPOZICI“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. WE zříkají všech záruk a podmínek, které webové stránky, své servery NEBO JAKÉKOLIV e-maily odeslané od nás, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. WE tímto zříká veškerého záruk podmínek vzheldem k těmto informacím, softwaru, jsou produkty, data, práce a služby, včetně všech ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TITUL A NEPORUŠENÍ.
 3. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ my (OUR, ŘEDITELÉ A PŘIDRUŽENÉ) zodpovědnost za žádné přímé, nepřímé, trestné, náhodné, speciální nebo vyplývající škody vyplývající z nebo v každém SPOJENÍ S, Váš přístup k, zobrazení NEBO POUŽITÍ webových stránek nebo díky prodlení nebo nemožnosti přístupu k vystavení nebo použití webové stránky (včetně, A TO ZEJMÉNA, vaši závislost o názory se objevit na webových stránkách, ANY počítačové viry, informace, software, odkazovaných stránek, PRODUKTY A SLUŽBY ZÍSKANÉ internetových stránek, nebo jiným způsobem vzniklým při přístupu ke, zobrazení nebo používání webové stránky) ať jsou založeny na teorii nedbalosti ze smlouvy, přečinu, přísné odpovědnosti nebo jinak, A TO I V PŘÍPADĚ COMPAREME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.
 4. V každém případě, Vaším jediným prostředkem nápravy VÝHRADNĚ k nápravě takové chyby nebo poruchy, a ve světle relevantních okolností.
 5. Kromě toho a aniž by byla dotčena výše uvedené klauzule, nebudeme odpovědná za jakoukoliv formu odpovědnosti vyplývající z vašeho spolehnutí se na, nebo v souvislosti s používáním obsahu obchodních informací zveřejněných na internetových stránkách.
 6. Toto omezení odpovědnosti vyjadřuje rozdělení rizik mezi stranami. Omezení stanovené v tomto oddílu bude přežít a platí iv případě, že je nalezen jakýkoliv omezená náprava je uvedeno v těchto podmínkách, že nesplní svůj základní účel.

 

LINKS i komerční informace v softwaru

 1. Můžeme zařadit do webové stránky reklamy a / nebo informací komerčního charakteru. Zdrojem těchto informací mohou pocházet od nás nebo od třetích stran. Nemůžeme zaručit jeho spolehlivost a přesnost. Je podtržený, že reklama či publikování komerčního obsahu podle nás nepředstavuje doporučení nebo povzbuzení k nákupu zboží nebo služby inzerované.
 2. Pokud webová stránka obsahuje odkazy na služby nebo aplikace, které nejsou provozovány nebo spravovány nás, nebudeme odpovědná za jakoukoliv formu odpovědnosti vyplývající z vašeho spolehnutí se na, nebo v souvislosti s obsahem těchto služeb a aplikací či jakýchkoli informací poskytnutých z nich, včetně ale bez omezení na jejich úplnost, přesnost, správnost, nebo to jsou up-to-date. Budeme neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, peněžní nebo jinak, vyplývající z vašeho používání nebo vašeho spolehnutí se na obsah služeb, které měly přístup přes odkazy na webové stránky.

ZMĚNY NA WEBU

 1. Můžeme, a to buď částečně nebo v celém rozsahu a aniž by byl povinen poskytnout předběžné oznámení - měnit, upravit nebo změnit webové stránky (nebo některý z jeho obsahu), rozsah a dostupnost obsahu na webových stránkách a jakýkoli jiný aspekt souvisí s Webová stránka. Budete mít žádný nárok, stížnost nebo žádat proti nám pro uplatňování těchto změn nebo poruch vztahujících se k těmto změnám.

UKONČENÍ SLUŽBY

 1. Můžete přestat používat webové stránky kdykoliv az jakéhokoliv důvodu. Nejste povinen informovat na internetových stránkách takové ukončení.
 2. Můžeme kdykoliv ukončit poskytování webových stránek v plném rozsahu nebo některé jeho části, dočasně nebo trvale, podle svého uvážení. 

ROZHODUJÍCÍ právo a jurisdikce

 1. Tyto podmínky se řídí výlučně právními předpisy státu Izraele, a to bez uvedení v platnost případných konfliktů s právními principy. Jakýkoli spor, nárok nebo spor vyplývající z práce, spojených s jídlem nebo v souvislosti s těmito podmínkami, bude webová stránka nebo její obsah (jakýmkoliv způsobem), bude do výlučné pravomoci příslušného soudu v okrese Tel Avivu v Izraeli.

OMEZENÍ

 1. Pokud budete chtít podat jakoukoliv příčinu akci proti nám, vyplývající z nebo v souvislosti s vaším přístupem nebo používáním webových stránek, musíte tak učinit do dvou (2) let ode dne, ve kterém se dozvíte o každém takovém podání žaloby. Opomenutí podat žalobu ve výše uvedeném časovém horizontu přinese trvalé blokování příčiny akce, omezit svůj nárok a bude představovat svůj úplný a konečný zakolísala v žalobě.

Úplné znění smluvních

 1. Tyto Podmínky, společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů (který je zde zahrnut tohoto nařízení), musí všechny tvořit celé a úplné podmínky mezi vámi a námi, týkající se používání webové stránky.
 2. Pokud některá část těchto podmínek je rozpoznána jako neplatná nebo nevynutitelná na základě platných právních předpisů, včetně, ale nikoli výhradně, zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti výše uvedené, pak budou považovány za neplatné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno platným, vymahatelným ustanovením která nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení a zbývající ustanovení těchto podmínek bude i nadále v platnosti. 

ÚKOL

 1. Můžeme převést, dílčí smlouvy nebo jinak vypořádat s naše práva a / nebo povinnosti vyplývající z těchto podmínek používání (zde „zprostředkovány“), aniž by vás upozornil, nebo získat souhlas. Dále, jakýkoliv obsah nebo databáze vztahující se k webové stránce mohou být dále předány třetím stranám našeho výběru a užívání těchto webových stránek souhlasíte, že.

KONTAKTUJTE NÁS

 1. Můžete nás kontaktovat ohledně jakékoliv otázky o webové stránky, prostřednictvím stránky „Kontaktujte nás“ na internetových stránkách nebo pomocí této e-mailové adresy -. Budeme dělat naše nejlepší úsilí s cílem řešit svůj dotaz okamžitě.

Bitcoin Video Crash Course

Více než 99% obyvatel o Bitcoin. Jeden e-mail denně po dobu 7 dní, krátké a vzdělávací (zaručena). 

load...

Související zprávy


Post Bitcoin

Bezpečná bitová peněženka: Bitcoin Security Tips

Post Bitcoin

První prodejní automaty Bitcoin na Novém Zélandu jsou již v provozu

Post Bitcoin

Coin Brief Weekly Bitcoin Zpráva o cenách: 17. srpna - 24. srpna

Post Bitcoin

Jak zaplatit daň z bitvy ve Spojených státech

Post Bitcoin

Deflace Část 1: Deflaceční povaha ceny Bitcoin

Post Bitcoin

Jaký je nejlepší procesor pro platby Bitcoin? Coinkite nebo BitPay?

Post Bitcoin

LocalBitcoins Data porušena, ale Bitcoins a uživatelská data bezpečná!

Post Bitcoin

Co je Ethereum? - nejambicióznější systém od Bitcoinu

Post Bitcoin

Bitcoinův průlom je plný nesnesitelných budoucích platforem část 1

Post Bitcoin

Naučte se nejlépe koupit Bitcoins anonymně v USA

Post Bitcoin

Coin Brief Weekly Bitcoin Zpráva o cenách: 7.-13. Září 2014

Post Bitcoin

Denní zpráva Bitcoin: Partneři BitPay s aplikací Demandware, SpectroCoin přináší pohodlné řešení pro Evropany a další